Projecten voor: Gemeente Amsterdam

Lid Begeleidingscommissie Universiteitskwartier (onbezoldigd)

Lid begeleidingscommissie die verschillende participatieprocessen toetst en hierover adviezen uitbrengt.