Projecten

Communicatie Alliantie Waterkracht

Maken communicatie werkplan en uitvoering: realiseren middelen en organiseren (online) bijeenkomsten

Lid Begeleidingscommissie Universiteitskwartier (onbezoldigd)

Lid begeleidingscommissie die verschillende participatieprocessen toetst en hierover adviezen uitbrengt.

Bestuurslid en secretaris (onbezoldigd)

Het NPBO (Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid) heeft als doel om burgerparticipatie bij overheidsbeleid te vergroten en te versterken.

Communicatie Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

Strategisch communicatieplan met een advies voor de organisatie van de communicatie. We voeren het plan ook uit.

Communitymanagement Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Website vullen, optimaliseren en het gebruik door de regio’s stimuleren

Webinar host voor het Mutual Gains netwerk

Verzorgen techniek en de uitnodigingen voor deze webinars. Opnames van elk webinar geschikt maken voor publicatie.

Huisvesting arbeidsmigranten

Communicatieadvies en voorzitterschap bijeenkomsten

Communicatie voor Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Strategisch communicatieadvies over de Regionale Energiestrategie

Communicatieplan “Veluwe op 1”

Communicatieplan bij doorontwikkeling van Veluwe-op-1

Microsoft Teams voor Nationaal Programma RES

Inrichting en implementatie van Microsoft Teams

Community management LCNK

Realisatie website en community management

Implementatie omgevingswet: communicatiestrategie en uitvoering

Communicatiestrategie implementatie omgevingswet HLTsamen

Communicatieve ondersteuning Regionale Energiestrategie

Communicatiestrategie bij het RES proces van de Regio Foodvalley

Communicatieve ondersteuning Regionale Energiestrategieën

Kwartiermaken, communicatiestrategie en uitvoering

Communicatie netwerk RoSA

Communicatie, nieuwsbrieven, bijeenkomsten

Netwerkmanager Schoon en Gezond Water

Netwerkmanagement, bijeenkomsten, communicatie

Implementatie omgevingsgericht werken

Communicatie, coaching en woordvoering

Meet the Future

Organisatie evenement, communicatie, PR en ontwikkeling website

Rentmeesters van de Toekomst

Alliantiemanagement, bijeenkomsten, middelen en nieuwsbrieven

Netwerk Afvalwaterketen Delfland

PR, communicatie, bijeenkomsten, webinars en ontwikkeling & beheer website

Strategie programma ‘Mobilisatie IJssellinie’

Participatiestrategie, bijeenkomsten en omgevingsmanagement

Begeleiding participatietraject Huisvesting Arbeidsmigranten

Communicatie, participatie en voorzitten bijeenkomsten

Expertsessie Brandscaping

Communicatieadvies en verslaglegging

Bestemmingsplannen Enschede

Communicatiestrategie en bijeenkomsten

Economic Board Duin- en Bollenstreek

Ontwikkeling nieuwe website in Wordpress

Opening Vliegbasis Twenthe

Feestelijke opening 130ha nieuw natuur- en recreatiegebied

Beleefroutes voor smartphone

Realisatie en redactie tekst en beeld

Informatiefunctie Vliegbasis Twenthe

Omgevingscommunicatie en informatie voor bezoekers

Programma Klimaat en Energie

Communicatiestrategie en -uitvoering

Gotisches Haus

Ontwikkeling nieuwe website in Wordpress

Historischer Keller

Ontwikkeling nieuwe website in Wordpress

Communicatieprogramma Delta Natuur

Communicatieprogramma voor SBB

Burendag Passewaaij

Pers en publiciteit

Oplevering Diefdijk

Feestelijke opening en mediastrategie

Planologische verankering NHW

Communicatiestrategie voor verschillende gemeenten

Parkwonen Vaneker

Realisatie website in Wordpress

Dag van de Bouw

Organisatie bijeenkomst

IBA Parkstad

Communicatie- en mediastrategie

Omgevingscommunicatie gebiedsontwikkeling vliegbasis Twenthe

Omgevingscommunicatie herontwikkeling voormalig vliegveld Twente

Dialoog met de samenleving

Ontwikkelen en uitvoeren communicatiestrategie en -middelen

1% Club – Do Good Crowdfunding

Ontwikkelen en uitvoeren PR strategie rondom Civic Crowdfunding

Zitadelle Spandau

Herontwerp voor bestaande website in Wordpress

Erfgoed congres ‘Erven met hart en Ziel’

Organisatie, Pers en publiciteit en online platform binnen Jij en Overijssel

Eefde Wind

Communicatie onderzoek windenergie

Omgevingscommunicatie gebiedsontwikkeling vliegbasis Twenthe

Gebiedscommunicatie en -participatie voor Vliegveld Twente Maatschappij i.o.

Herontwikkeling forten Honswijk en Everdingen

Communicatie en marketingstrategie, pers en publiciteit, concept en uitvoering middelen en website

Lancering Plant-E

Communicatie over en organisatie bijeenkomst

Stroomlijn voor Staatsbosbeheer

Gebiedscommunicatie programma stroomlijn

Bijeenkomsten Hembrugterrein

Communicatie en bijeenkomsten, pers en publiciteit

Strategisch advies Het Koelhuis

Advisering omgevingsmanagement

Graafonderzoek Hembrugterrein

Omgevingsmanagement tijdens graafonderzoek.

Stroomlijn voor Rijkswaterstaat

Communicatieadvies- en uitvoering Stroomlijn voor RWS

Gebiedsontwikkeling 3.0

Communicatie strategie, redactie- en schrijfwerk voor DLG

Partnerdag 20 jaar Millingerwaard

Concept en organisatie veldexcursie en discussiemiddag

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Communicatie, evenementen, middelen en pers & publiciteit voor het Gelderse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het Koelhuis

Realisatie website in Wordpress

Onthulling Klimaatbuffer IJsselmonde

Organisatie en realisatie informatiepaneel

Stroomlijn voor DLG

Gebiedscommunicatie stroomlijn projecten Dienst Landelijk Gebied

Hembrugterrein

Communicatie met de verschillende stakeholders.

TenCate terrein, PC Stamstraat, Nijverdal

Wij maakten de participatiestrategie en voeren die in samenwerking met de gemeente Hellendoorn uit.

Herbestemming Radio Kootwijk

Communicatie, omgevingsmanagement en pers & woordvoering

Kracht door Verbinding

Communicatie advies en -uitvoering en het community management voor een initiatief van 5 woningcorporaties.

Woodle

Website voor Woodle

Maasvilla’s Ohe & Laak

Verkoop drijvende woningen Maasplassen bij Ohé en Laak

Ruimtevaart in de klas

Contentmanagement voor lessen ruimtevaart

Floriade Arcadis

Marketing en mediastrategie Arcadis, Floriade 2012

Communicatiestrategie Arbeidsomstandigheden

Communicatiestrategie rond zelfinspectie instrumenten

Projectleider Arboportaal

Reorganisatie beheer Arboportaal

Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer Natura 2000

Communicatie en participatie Natura 2000

Mainport en Groen

Mediastrategie, nieuwsbrieven en beheer website Stichting Mainport en Groen

Clinq Gebiedsontwikkeling

Communicatiestrategie en uitvoering gebiedsontwikkeling Clinq

Gastdocent Projectmanagement

Gastdocent voor Haagse Hogeschool.

Margreet Kokshoorn

Realisatie website met Wordpress

Floating Life

Communicatie, middelen en PR plan voor eerste duurzame drijvende stad

Iter Fidelis

Selectie ICT leverancier kantoor automatisering

COC Deventer

Communicatiestrategie- en handboek

Website Studio Hoogeveen en van Tilburg

Ontwerp, realisatie en beheer website

Noordzeeconferentie 2009

Communicatieadvies en uitvoering

Open pastoraat, Gorinchem

Toekomstvisie schrijven

Open monumentendag Radio Kootwijk

Organisatie Open Monumentendag