shape

Lopende projecten

Buro Boudier

Buro Boudier is een communicatiebureau voor strategie én uitvoering. Wij staan voor communicatie die versimpelt, misverstanden wegneemt en kansen creëert. En we zijn pragmatisch want: je hebt pas wat aan een goede strategie als die ook wordt ingevoerd. Wat we uitdenken, voeren we dus ook uit. We maken digitale en fysieke middelen, organiseren bijeenkomsten, verzorgen de woordvoering of voeren het omgevingsmanagement.

‘Communicatie is nieuwsgierig zijn’, vinden wij. Het gaat over: ‘waar sta jij en waar sta ik’. Over zorgen dat je mensen en partijen met belangen hoort, maar ook dat zij zich gehoord voelen, wat iets heel anders is.
We onderscheiden ons door dicht bij het leven van alledag te staan. Zodat we vanuit de praktijk uw toetssteen kunnen blijven in soms complexe politiek-bestuurlijke of maatschappelijke krachtenvelden. We weten wat duwen en trekken is, maar ook wanneer we ruimte moeten geven, omdat ideeën moeten rijpen. En we werken graag samen. Met u, een opdrachtgever die wat wil bereiken, en met uw omgeving.

Buro Boudier bestaat uit Nicky Struijker Boudier en Guido van Leeuwen. Wie de één inhuurt, krijgt de kwaliteiten van de ander er vanzelf bij. We kunnen snel schakelen en voor grotere projecten stellen we het beste team voor dat project samen. Daarvoor werken we samen met partijen met dezelfde kwaliteitsnormen en waarden als wijzelf.