Projecten voor: NPBO

Bestuurslid en secretaris (onbezoldigd)

Het NPBO (Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid) heeft als doel om burgerparticipatie bij overheidsbeleid te vergroten en te versterken.